Bệnh trĩ

Nguyên nhân gây bệnh, Tác hại của bệnh trĩ đối với sức ...

Trĩ chủ yếu có 2 loại, bao gồm trĩ nội (internal hemorrhoids) và trĩ ngoại (exte...

Hỏi đáp bệnh Trĩ: Dấu hiệu nhận biết bệnh trĩ

Hỏi: Gần đây tôi đi đại tiện thấy phân lẫn máu, sau đó máu nhỏ thành giọt, hậu m...