Kim tuyến

Cây Lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl)

Sứa hồng, Giải thuỳ Roxburgh, Hoa diệp khai thần lan - Anoectochilus roxburghii ...