Bệnh truyền nhiễm

Bệnh Bạch Hầu: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Điều Trị và Ph...

Bài viết cung cấp thông tin về bệnh bạch hầu, bao gồm nguyên nhân, triệu chứng, ...

Bệnh đậu mùa (Variola virus thuộc loài Orthopoxvirus)

Mọi người chưa được chủng đậu đều có cảm nhiễm với bệnh đậu mùa. Sau khi khỏi bệ...

Bệnh sốt xuất huyết Dengue: Người bị sốt xuất huyết nên...

Sốt xuất huyết là một căn bệnh nguy hiểm do virus Dengue, được lây truyền nhờ mu...