Cam thảo

Cam thảo đất cam thảo nam, dã cam thảo, tên khoa học là...

Cam thảo đất còn có tên cam thảo nam, dã cam thảo, tên khoa học là Scoparia dulc...