Vị thuốc

Vị thuốc Tích Tuyết Thảo (Herba Centellae)

Tích Tuyết Thảo, còn gọi là rau má, có tên khoa học là Centella Asiatica. Vị thu...

Thuyền Thoái (Periostracum Cicadae): Vị Thuốc Đông Y Tá...

Thuyền Thoái, hay xác lột của con ve sầu, có tên Latin là Periostracum Cicadae. ...

Thủy Điệt (Hirudo seu Whitmaniae): Vị Thuốc Đông Y Chữa...

Thủy Điệt, hay còn gọi là con đỉa, có tên Latin là Hirudo seu Whitmaniae. Vị thu...

Thương Truật (Rhizoma Atractylodis): Kiện Tỳ, Táo Thấp ...

Thương Truật, còn gọi là Rhizoma Atractylodis, có vị cay, đắng, mùi thơm và tính...

Thường Sơn (Radix Dichroae): Vị Thuốc Trị Sốt Rét, Hóa ...

Thường Sơn, còn gọi là Radix Dichroae, có vị đắng, hăng và tính hàn, quy vào kin...

Thương Nhĩ Tử (Fructus Xanthii): Vị Thuốc Khu Phong, Tá...

Thương Nhĩ Tử, còn gọi là Ké Đầu Ngựa, là vị thuốc có vị ngọt, hơi đắng, tính ôn...

Thương Lục (Radix Phytolaccae): Vị Thuốc Tiêu Thũng, Tá...

Thương Lục, còn gọi là Bạch Mẫu Kê, là vị thuốc từ rễ cây Thương Lục với tính vị...

Thục Địa Hoàng (Rehmania glutinosa): Vị Thuốc Tư Âm Dưỡ...

Thục Địa Hoàng, còn gọi là Thục Địa, là vị thuốc quý trong Đông y với vị ngọt và...

Thông Thảo (Medulla Tetrapanacis): Vị Thuốc Lợi Tiểu và...

Thông Thảo, hay Medulla Tetrapanacis, là vị thuốc Đông y có vị ngọt nhạt và tính...

Thông Hoa Phấn (Pollen pini): Vị Thuốc Đa Năng Từ Cây T...

Thông Hoa Phấn, hay Pollen pini, được chiết xuất từ cây Thông ba lá (Pinus kesiy...

Thỏ Ty Tử (Semen Cuscutae): Vị Thuốc Bổ Can Thận và Cườ...

Thỏ Ty Tử, hay Semen Cuscutae, là vị thuốc Đông y có vị ngọt, cay và tính bình, ...

Thổ Phục Linh (Rhizoma Smilacis Glabrae): Vị Thuốc Khử ...

Thổ Phục Linh, hay Rhizoma Smilacis Glabrae, là vị thuốc Đông y với vị ngọt, nhạ...

Thổ Miết Trùng (Eupolyphaga seu Steleophaga): Vị Thuốc ...

Thổ Miết Trùng, còn gọi là con gián đất không cánh, là vị thuốc Đông y có vị mặn...

Thổ Hoàng Liên (Radix et Rhizoma Thalictri): Vị Thuốc C...

Thổ Hoàng Liên, hay Radix et Rhizoma Thalictri, là vị thuốc Đông y từ rễ và thân...

Thiên Thảo (Radix Rubiae): Vị Thuốc Thanh Huyết Nhiệt v...

Thiên Thảo, hay còn gọi là Thiến Thảo, là vị thuốc Đông y có vị đắng và tính hàn...

Thiên Niên Kiện (Rhizoma Homalomenae): Vị Thuốc Tán Pho...

Thiên Niên Kiện, hay Rhizoma Homalomenae, là vị thuốc Đông y với vị đắng, cay và...

Thiên Nam Tinh (Rhizoma Pinelliae seu Arisaemattis): Vị...

Thiên Nam Tinh, hay Rhizoma Pinelliae seu Arisaemattis, là vị thuốc Đông y với v...

Thiên Môn Đông (Radix Asparagi): Vị Thuốc Dưỡng Thận Âm...

Thiên Môn Đông, hay Radix Asparagi, là vị thuốc Đông y với vị ngọt, đắng và tính...

Thiên Ma (Rhizoma Gasrodiae): Vị Thuốc Trấn Tĩnh và Giả...

Thiên Ma, hay Rhizoma Gasrodiae, là vị thuốc Đông y với tính vị ngọt và tính bìn...

Thiên Hoa Phấn (Radix Trichosanthis Kirilowii): Vị Thuố...

Thiên Hoa Phấn, còn gọi là Quát lâu căn, là vị thuốc Đông y có vị đắng, hơi ngọt...

Thiên Cân Bạt (Radix Flemingiae): Vị Thuốc Đông Y Kiện ...

Thiên Cân Bạt, hay Radix Flemingiae, là vị thuốc Đông y có tính vị ngọt, hăng và...

Thích Vị Bì (Hemiechinus auritus Gmelin): Vị Thuốc Đông...

Thích Vị Bì, hay Hemiechinus auritus Gmelin, là vị thuốc Đông y từ da nhím chuột...