Dự án dược liệu quý

Tỉnh Bắc Kạn vừa có Quyết định phê duyệt Dự án hỗ trợ p...

Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng...

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù th...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/2/2024 về việc triể...

NGHỊ QUYẾT Quy định mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa ch...

Ngày 07/12/2023 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND Qu...

Hội thảo Tập huấn chia sẻ kinh nghiệm Truyền thông xây ...

Từ ngày 29/11 - 01/12/2023, tại Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk...

Dự án trồng cây dược liệu quý (Hướng dẫn chi tiết các b...

Chi tiết các biểu mẫu hồ sơ đầy đủ Dự án dược liệu quý. Bộ Y tế hướng dẫn triển ...

Đã có 13 trên 21 tỉnh thành đã triển khai phát triển vù...

Đến nay, cả nước đã có 18 dự án vùng trồng dược liệu và 4 dự án trung tâm nhân g...

Chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (Dự án 3...

Hỏi: Bạn đọc Vừ A Thu ở Tuần Giáo, Điện Biên hỏi: Chi hỗ trợ phát triển vùng trồ...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi hỗ trợ ...

Để hỗ trợ phát triển ngành dược liệu trong nước, ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ba...

Thông báo lựa chọn đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Thông báo lựa chọn đơn vị Chủ trì ...

Áp dụng mức chi mới về hỗ trợ phát triển vùng dược liệu...

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý,...

Thông báo Về việc lựa chọn Đơn vị chủ trì liên kết thực...

Thông báo Về việc lựa chọn Đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án đầu tư, hỗ tr...

Quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa chọn Dự án...

Quyết Định Số 31 /2023/QĐ-UBND quy định mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục lựa chọn...

Hộ gia đình không còn là đối tượng tham gia dự án dược ...

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 12/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/...

Hồ sơ thuyết minh dự án trồng dược liệu quý theo chương...

Hồ sơ đầy đủ Dự án Dược liệu quý những điều kiện cần và đủ để địa phương, doanh ...

Triển khai dự án hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý: Doanh...

Dự án hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quố...

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dun...

Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát tri...

Huyện Đà Bắc lấy ý kiến về phát triển vùng trồng cây dư...

Sáng 22/3, UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo "Phương á...

Dự án dược liệu quý: Phát triển cây dược liệu dưới tán ...

Huyện Nguyên Bình đẩy mạnh phát triển cây quế và cây dược liệu dưới tán rừng, đâ...

Chi tiết 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh...

Danh mục 100 loại cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát...