QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025

May 17, 2024 - 20:27
May 17, 2024 - 20:29
 0  11
QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
Trong giai đoạn 2024 - 2025, triển khai đầu tư phát triển vùng trồng tập trung cho 18 loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao phù hợp với địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự án sẽ đầu tư phát triển vùng trồng tập trung cho 18 loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao phù hợp với địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; đầu tư phát triển các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu quý có quy mô từ nhỏ đến lớn, từ sơ chế, chế biến truyền thống đến ứng dụng công nghệ cao chế biến sâu để cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ các sản phẩm dược liệu địa phương theo chuỗi liên kết đạt tiêu chuẩn, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và hướng đến xuất khẩu. 

Tổng diện tích triển khai Dự án là 225 ha; triển khai tại các xã Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Mỹ Phương, Yến Dương, Thượng Giáo, Cao Thượng, Chu Hương thuộc huyện Ba Bể.

Mục tiêu đề ra là hỗ trợ ít nhất 1.000 người tham gia vào chuỗi sản xuất dược liệu, trong đó ít nhất 80% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã triển khai thực hiện thí điểm Dự án phát triển dược liệu quý trên địa bàn huyện xuống trung bình ít nhất 3%/năm.

Cơ quan quản lý dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì liên kết: Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt.

Đơn vị thực hiện Dự án: Công ty Cổ phần dược liệu quý DONAVI Bắc Kạn.

Đối tác triển khai và tiêu thụ sản phẩm: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Hamint; Công ty Cổ phần Phát triển Nông Lâm Nghiệp và Môi trường Việt Nam.

Đối tác khoa học, công nghệ, tư vấn: Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững.

Đối tác trồng trọt và sơ chế dược liệu tại chỗ: Hợp tác xã Tạ Anh; Hợp tác xã Yến Dương; Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Cao Thượng; Hợp tác xã Nông nghiệp Du lịch và Dịch vụ Thượng Giáo; Tổ hợp tác Nông lâm nghiệp Nà Săm, Thượng Giáo; Tổ hợp tác Phja Khao xã Thượng Giáo; Tổ hợp tác Nông lâm nghiệp Chu Hương.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 229.743,48 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 68.898,9 triệu đồng (chiếm 29,99%), sẽ thực hiện hỗ trợ các nội dung về thuê môi trường rừng để triển khai dự án, mua bản quyền công nghệ; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trồng, thu hái, sơ chế và chế biến dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-WHO; hỗ trợ đầu tư vùng trồng ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng nguyên liệu; hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu; hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động tại chỗ; hỗ trợ quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn cho vùng trồng dược liệu quý…/.

Files