Y học phương đông

Trà dược quý Ngọc bình phong chữa cảm mạo

Ngọc bình phong là tấm chắn được chế bằng ngọc có công dụng che chắn bảo vệ cơ t...