Sâm Lai Châu

Dự án cây Sâm Lai Châu quý hiếm được thử nghiệm trồng d...

Sau gần chục năm tìm tòi, thử nghiệm, ông Phạm Văn Ngọc tại bản Xin Chải, xã Gia...

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây s...

Tiếp tục phát triển sâm Lai Châu thông qua các dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn...