Ở ĐỘ TUỔI 40 ĐI GẦN HẾT NỬA ĐỜI NGƯỜI TÔI MỚI NHẬN RA 16 ĐIỀU VỪA THÂM LẠI VỪA THẤM NÀY

Ở độ tuổi 40: Đi gần hết nửa đời người tôi mới nhận ra 16 điều vừa thâm lại vừa thấm này. Thời gian sẽ dạy cho chúng ta nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu, nhứng bài học kinh nghiêm đó sẽ cho phép chúng ta giải quyết những băn khoăn, bối rối trong cuộc sống...

Mar 20, 2024 - 13:41
Mar 20, 2024 - 13:42
 0  39

Ở độ tuổi 40 chúng ta phải khẳng định rằng đây là độ tuổi thức tỉnh quan trọng của cuộc đời có phải không quý vị và các bạn. Thời gian sẽ dạy cho chúng ta nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu, nhứng bài học kinh nghiêm đó sẽ cho phép chúng ta giải quyết những băn khoăn, bối rối trong cuộc sống...