Dự án phát triển cây dược liệu tại Phú Yên: Hướng tới một tương lai xanh và bền vững

Phú Yên hướng trở thành trung tâm dược liệu vào 2050, phát triển bền vững từ lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập người dân.

Mar 25, 2024 - 11:05
 0  27
Dự án phát triển cây dược liệu tại Phú Yên: Hướng tới một tương lai xanh và bền vững
Tỉnh Phú Yên đang rất quan tâm đến việc phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp.

Phú Yên, một tỉnh nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam, đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm của ngành dược liệu vào năm 2050, thông qua việc thực hiện dự án "Phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050". Dự án này không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành lâm nghiệp mà còn góp phần tạo ra thu nhập bền vững cho người dân địa phương, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái.

Tại hội nghị công bố dự án, đã có sự tham gia của đại diện Cục Lâm nghiệp, cũng như các trung tâm nghiên cứu và địa phương phát triển mạnh về cây dược liệu. Quyết định số 89/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên đã chính thức phê duyệt dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu tại địa bàn.

Dự án nhấn mạnh vào việc phát triển dược liệu trong môi trường tự nhiên, dưới tán rừng và trên đất lâm nghiệp, đảm bảo sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, từ việc cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đến việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, dự án cũng tập trung vào bảo tồn và phát triển bền vững, với mục tiêu mở rộng vùng chuyên canh tại các huyện như Tuy An, Sơn Hòa và Đồng Xuân.

Hỗ trợ từ Nhà nước trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào bảo tồn, khai thác, và chế biến dược liệu là một phần quan trọng của dự án, bên cạnh việc khuyến khích đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. Mục tiêu là đến năm 2030, Phú Yên sẽ phát triển được khoảng 20.000ha vùng nguyên liệu dược liệu, thu hút khoảng 10.000 hộ gia đình tham gia, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập từ ngành dược liệu.

Dự án không chỉ hướng đến việc phát triển kinh tế thông qua ngành dược liệu mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Bằng cách khuyến khích một cách tiếp cận tổng hợp giữa bảo tồn và phát triển, Phú Yên không chỉ đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất dược liệu của vùng duyên hải Nam Trung bộ mà còn hướng tới một tương lai xanh và bền vững cho thế hệ tương lai.

Để biến ước mơ thành hiện thực, tỉnh đã dành nguồn vốn 1.147,3 tỷ đồng cho dự án, trong đó 184,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước, còn lại kêu gọi từ nguồn lực xã hội hóa. Sự đầu tư mạnh mẽ này không chỉ thể hiện cam kết của chính phủ địa phương trong việc phát triển ngành dược liệu mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia vào chuỗi giá trị này, từ nghiên cứu, trồng trọt, chế biến đến xuất khẩu dược liệu và sản phẩm từ dược liệu.

Bằng việc kết hợp giữa bảo tồn nguồn gen dược liệu tự nhiên với phát triển kinh tế từ nguồn lực này, dự án hứa hẹn sẽ tạo ra một mô hình phát triển bền vững, làm cơ sở cho sự phát triển của ngành công nghiệp dược trong tương lai, đồng thời góp phần vào việc bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

Phát triển cây dược liệu tại Phú Yên không chỉ là một bước đi chiến lược trong việc tận dụng tiềm năng tự nhiên của địa phương mà còn là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm hướng tới một tương lai bền vững, nơi con người sống hòa bình với thiên nhiên và tận dụng tối đa lợi ích mà nó mang lại. Dự án này mở ra hy vọng không chỉ cho người dân Phú Yên mà còn cho cả khu vực và thế giới trong việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế, môi trường và sức khỏe một cách bền vững.

Như vậy, với sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và sự tham gia của cộng đồng, Phú Yên đang đặt nền móng vững chắc để trở thành trung tâm dược liệu của vùng duyên hải Nam Trung bộ, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái.