Phát Triển Bền Vững Vùng Trồng Dược Liệu Quý: Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia

Khám phá tiềm năng và tác động của dự án vùng trồng dược liệu quý trong việc cải thiện kinh tế và bảo tồn nguồn gen tại các vùng DTTS & MN. #DượcLiệuQuý #PhátTriểnBềnVững #DTTS #ChươngTrìnhQuốcGia #BảoTồnNguồnGen

Apr 15, 2024 - 15:37
 0  24
Phát Triển Bền Vững Vùng Trồng Dược Liệu Quý: Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia
Dự án dược liệu quý là tiền đề phát triển các loài cây dược liệu quý có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu cao, bảo tồn nguồn gen dược liệu có nguy cơ bị tuyệt chủng trong các tán rừng tự nhiên.

Dự án "Vùng trồng dược liệu quý" là một phần của chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu chính của dự án này là hình thành và phát triển các vùng trồng dược liệu có giá trị cao, thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao và bảo tồn nguồn gien dược liệu. Dự án dự kiến sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể trong thu nhập và điều kiện sống của người dân tộc thiểu số ở các khu vực được lựa chọn.

1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

 • Phát triển hệ thống "chuỗi giá trị" cho dược liệu, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân tộc thiểu số gấp hai lần so với trước khi triển khai.
 • Hỗ trợ đầu tư cải tạo đất, sản xuất và chế biến theo chuỗi giá trị, với tổng diện tích cải tạo và phát triển là tối thiểu 2800 ha.
 • Giảm tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo triển khai dự án xuống khoảng 2-3% mỗi năm.

2. Đối tượng thụ hưởng và phạm vi áp dụng:

 • Các cá nhân, hộ gia đình người DTTS và các doanh nghiệp hoạt động ở các huyện nghèo được chọn triển khai dự án.
 • Dự án tập trung vào các huyện có tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số cao, có tiềm năng phát triển dược liệu và đã định hướng phát triển cụ thể.

3. Các hỗ trợ từ nhà nước:

 • Hỗ trợ tài chính cho cải tạo đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ cao, và quảng bá thương hiệu.
 • Đào tạo nghề cho lao động địa phương, với mục tiêu tạo ra sản phẩm mới, giảm ô nhiễm môi trường, và tiết kiệm nguồn lực.
 • Nhà nước cũng hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất thấp, nhằm khuyến khích đầu tư vào vùng.

4. Nguồn vốn và phân bổ:

 • Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 2021-2025 là 5.054 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương, vay tín dụng và huy động từ các nguồn khác.

5. Thực hiện và giám sát:

 • Các cơ quan nhà nước liên quan như Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Bộ Tài chính sẽ phối hợp trong việc phân bổ vốn và hướng dẫn quy trình thanh toán. Họ cũng sẽ kiểm tra và giám sát việc thực hiện các dự án để đảm bảo các mục tiêu được đạt được trong quá trình thực hiện. Các tỉnh thực hiện sẽ được lựa chọn dựa trên tiêu chí về mức độ khó khăn và tiềm năng phát triển dược liệu. Những khu vực này thường có tỷ lệ cao dân số là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nhưng lại có tiềm năng về nguồn dược liệu quý.

6. Kết quả mong đợi và tác động:

 • Cải thiện đáng kể đời sống kinh tế của người dân các huyện nghèo thông qua việc tăng thu nhập từ hoạt động trồng và chế biến dược liệu.
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững của các vùng dân tộc thiểu số và miền núi bằng cách tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đồng thời bảo tồn được nguồn gen quý hiếm.
 • Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và tạo điều kiện để các hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định qua việc liên kết với các hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

7. Rủi ro và thách thức:

 • Việc đầu tư vào các khu vực khó khăn sẽ đối mặt với thách thức về hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước.
 • Rủi ro về thị trường đầu ra cho các sản phẩm dược liệu, đặc biệt khi phải cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất từ các vùng khác có lợi thế hơn về công nghệ và kỹ thuật.
 • Cần có sự quản lý chặt chẽ về chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu và thị trường trong nước.

8. Phương pháp tiếp cận và giám sát:

 • Thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả dự án thường xuyên để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch và chiến lược phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.
 • Phát triển năng lực cho cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp tham gia dự án thông qua các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển để mở rộng nguồn lực và kỹ năng chuyên môn trong việc thực hiện dự án.

Dự án "Vùng trồng dược liệu quý" hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện đời sống kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam.

Để đảm bảo sự thành công và hiệu quả cao nhất của dự án "Vùng trồng dược liệu quý", chúng tôi kêu gọi sự quan tâm và tham gia của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về dự án và cách thức hợp tác, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0918242186 để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án. Bạn cũng có thể truy cập vào trang web lapduan.vn để có thêm thông tin. Hãy cùng chúng tôi khai thác tiềm năng của dược liệu quý, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và tạo dựng giá trị kinh tế lâu dài.

Tải tài liệu: Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Files