Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa chính thức phê duyệt dự án đầu tư cho việc phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Dự án này hứa hẹn sẽ nâng cao đời sống kinh tế và xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực. #BacKan #DuocLieuQuy #PhatTrienBềnVung #DanTocThieuSo #DauTuMoi

Apr 15, 2024 - 16:06
 0  33
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố phê duyệt Dự án đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý
Sở NN&PTNT làm việc với huyện Ba Bể, Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt và các đối tác thực hiện Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa chính thức công bố quyết định phê duyệt Dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể. Dự án này là một phần quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Với mục tiêu phát triển bền vững, dự án không chỉ tập trung vào việc nâng cao giá trị kinh tế qua việc trồng mới 150ha dược liệu quý có giá trị kinh tế cao tại Ba Bể mà còn chú trọng đến việc cải thiện đời sống và thu nhập của người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuỗi giá trị sản xuất kín kẽ từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm dược liệu, góp phần quan trọng vào việc đầu tư công cho sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn. Các hoạt động chính bao gồm triển khai các khu nuôi trồng dược liệu tập trung ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nhà máy chế biến dược liệu, đáp ứng tiêu chuẩn GACP-WHO và GMP-WHO, nhằm hướng tới thị trường xuất khẩu.

Để đảm bảo sự thành công và hiệu quả của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thiết lập một kế hoạch tổng thể bao gồm việc hỗ trợ vốn đầu tư, đào tạo kỹ thuật, và nâng cao năng lực quản lý cho người dân và các hợp tác xã tham gia dự án. Mục tiêu cuối cùng là không chỉ phát triển kinh tế mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thảo dược truyền thống của vùng.

Dự án này không chỉ là bước tiến trong việc đầu tư phát triển kinh tế tại các vùng miền núi mà còn là minh chứng cho cam kết của chính quyền tỉnh Bắc Kạn trong việc nâng cao đời sống xã hội và kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vào sự thịnh vượng chung của toàn tỉnh.

Chi tiết QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 đính kèm dưới đây

Files