THẮNG NHỎ CẬY TRÍ TUỆ THẮNG LỚN DỰA VÀO CÁI GÌ CỔ NHÂN ĐÃ CHỈ RÕ HẬU NHÂN ĐẶC BIỆT LƯU TÂM.

Không thể phủ nhận rằng chỉ số thông minh và trí tuệ cảm xúc cao đều là điều kiện rất quan trọng để thành công, nhưng chỉ với hai phẩm chất này, chúng ta có thể đạt được thành công nhỏ trong cuộc sống, nhưng rất khó để đạt được những điều lớn lao hơn...Thắng nhỏ cậy trí tuệ, thắng lớn dựa vào cái gì? Cổ nhân đã chỉ rõ hậu nhân đặc biệt lưu tâm

Jan 25, 2024 - 13:41
 0  5

Không thể phủ nhận rằng chỉ số thông minh và trí tuệ cảm xúc cao đều là điều kiện rất quan trọng để thành công, nhưng chỉ với hai phẩm chất này, chúng ta có thể đạt được thành công nhỏ trong cuộc sống, nhưng rất khó để đạt được những điều lớn lao hơn...Thắng nhỏ cậy trí tuệ, thắng lớn dựa vào cái gì? Cổ nhân đã chỉ rõ hậu nhân đặc biệt lưu tâm