TRIẾT LÝ CUỘC SỐNG: ĐỜI NGƯỜI CÓ 3 SAI LẦM SAI MỘT BƯỚC COI NHƯ SAI CẢ ĐỜI

Đời người có 3 cái sai dễ 'đi một dặm': Không hiểu mình là dại, không hiểu người khác càng dại hơn. Đời người không được diễn tập, đi sai một nước cũng không ai cho bạn cơ hội đi lại từ đầu.

Feb 1, 2024 - 08:26
 0  38

Đời người có 3 cái sai dễ "đi một dặm": Không hiểu mình là dại, không hiểu người khác càng dại hơn. Đời người không được diễn tập, đi sai một nước cũng không ai cho bạn cơ hội đi lại từ đầu.