Bộ Y tế sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 14/5/2024, tại Thừa Thiên – Huế, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) để đánh giá bước đầu thực hiện việc phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tại 22 huyện của 21 tỉnh, thành phố và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

May 17, 2024 - 20:21
 0  11
Bộ Y tế sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý giai đoạn 2021 - 2025
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Văn Phòng Chính Phủ, Văn phòng Quốc Hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia Dân tộc thiểu số và miền núi, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các Hội nghề nghiệp, các cơ sở, doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh dược liệu.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và Nhân dân ta. Thực hiện Nghị quyết số 88/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 17/10/2021, trong giai đoạn 2021 - 2025 của Chương trình, Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo vô cùng sát sao và bố trí hơn 137.000 tỷ đồng để tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên những địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Lần đầu tiên phát triển dược liệu trong nước được Chính phủ quan tâm đầu tư để phát triển tiềm năng, lợi thế gắn với phát triển kinh tế xã hội thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Nội dung 2: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý như xây dựng các ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, tổ chức các đoàn công tác để hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình tại 21 tỉnh, thành phố; cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nhiệm vụ, nguồn lực để bảo đảm mục tiêu của các chương trình MTQG.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan phối hợp tốt với nhau hơn nữa, quyết tâm triển khai các vùng trồng đã được lựa chọn tại các huyện của tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Trung tâm Truyền thông – GDSK Trung ương